برچسب: قرارداد هم بنیانگذار

قرارداد هم بنیانگذار یا قرارداد کوفاندر چیست؟

تفاهم نامه بنیانگذران یا Co-Founder Agreement به عنوان یک قالب کلی این فرصت را برای مؤسسین ‌یک کسب و کار نوپا فراهم می‌سازد که با شرایط منصفانه و در همان شروع کار، وظایف و میزان…