برچسب: استارتاپ استودیو

استارتاپ استودیو یا استارتاپ فکتوری چیست؟

در اکوسیستم کارآفرینی با واژه هایی همانند شتاب دهنده، مرکز رشد و استارتاپ استودیو مواجه می شویم ولی کمتر کسی درباره استارتاپ استودیو در ایران می داند.در این مطلب سعی دارم تا به این مقوله…