رویداد “هم بنیانگذارتو پیدا کن” ؛ چگونه رویدادی است؟

رویداد ” بنیانگذاران ” در اصفهان برگزار میشود