• کارآفرینی

  ما با تامین زیرساختها و آموزش و منتورینگ به بنیانگذاران جوان کمک میکنیم که استارتاپ خود را هر چه سریعتر بسازند.

 • متخصص

  به متخصصان فنی وب کمک میکنیم که بتوانند در شبکه کاری ما، خدمات و نیازهای استارتاپها را انجام دهند.

 • کارآموزی

  اگر تخصصی ندارید و میخواهید شروع کنید؛ ما میتوانیم هم به شما آموزش بدهیم و هم به شما تخصص های حرفه ای را یاد بدهیم.

 • سرمایه گذاری

  فرصت ویژه سرمایه گذاری روی استارتاپهای ساخته شده در کارخانه ما وجود دارد و سرمایه گذاران میتوانند با خیال راحت آینده سازی کنند.

 • مربی گری

  اگر میتوانید افراد و استارتاپهای ما را آموزش دهید که رشد قابل توجه ای داشته باشند؛ میتوانید به ما کمک کنید.

 • استارتاپها

  کسب و کارها، استارتاپها و سازمانها میتوانند با ما یک رابطه برد برد ایجاد کنند که هر دو سوی معامله به سود برسند.

جامعه استارتاپی کارآغازیان با برگزاری رویدادهای انتقال تجارب صاحبان کسب و کارهای آنلاین، شبکه سازی بین اکوسیستم کارآفرینی شهر و آموزش های کاربردی توسط فعالان استارتاپی سعی دارد به علاقمندان کارآفرینی کمک کند که هر چه سریعتر و بدون ترس کسب و کار خود را شروع کنند.